Bij miniparts24 hechten we veel waarde aan milieubescherming en duurzaamheid. Daarom bieden we u de mogelijkheid om uw oude batterijen en gebruikte motorolie op een milieuvriendelijke manier te laten afvoeren.

Batterijafvoer: Batterijen bevatten schadelijke chemicaliën die het milieu kunnen schaden als ze op een onjuiste manier worden weggegooid. We vragen u daarom vriendelijk om uw gebruikte batterijen niet bij het huisvuil te gooien. In plaats daarvan kunt u ze gratis inleveren bij een verzamelpunt bij u in de buurt. Als alternatief bieden wij u de mogelijkheid om uw oude batterijen naar ons terug te sturen. Wij zullen ze op de juiste manier laten afvoeren om het milieu te beschermen.

Olieafvoer: Het afvoeren van motorolie vereist ook speciale zorg. Oude motorolie kan schadelijke effecten hebben op de bodem en het water. Giet alstublieft nooit gebruikte olie in het afvalwater of in de grond. U kunt uw gebruikte motorolie inleveren bij speciale inzamelpunten die zorgen voor een juiste afvoer. Als alternatief bieden wij u de mogelijkheid om uw gebruikte olie naar ons terug te sturen. Wij zullen zorgdragen voor de milieuvriendelijke afvoer, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.

Uw steun bij het milieuvriendelijk afvoeren van batterijen en motorolie is belangrijk voor ons. Samen kunnen we bijdragen aan de bescherming van ons milieu en het behoud ervan voor toekomstige generaties.