We willen ervoor zorgen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop bij ons. Mocht u echter van gedachten veranderen of ontevreden zijn met uw aankoop, dan heeft u het recht om uw contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Herroepingstermijn: De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. In het geval van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd, begint de herroepingstermijn op de dag van het sluiten van het contract.

Hoe u kunt herroepen: Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ons, Miniparts24, op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of een e-mail). U kunt hiervoor ons standaard herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Het formulier is te vinden op onze website.

Gevolgen van herroeping: Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping bij ons is ontvangen, terugbetalen.

Terugzending van de goederen: De goederen moeten onmiddellijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons worden teruggestuurd of overhandigd. De kosten van de terugzending zijn voor uw rekening als klant.

Uitsluiting van het herroepingsrecht: Houd er rekening mee dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op bepaalde goederen, zoals verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering indien de verzegeling na levering is verbroken.

We hopen dat u te allen tijde tevreden bent met uw aankoop bij Miniparts24. Als u vragen heeft over het herroepingsrecht of uw aankoop, staan wij graag tot uw beschikking.